Sankarivainajia kotiin Viipurista
28.10.2016

Yhteensä 44 vuosina 2015 ja 2016 kentältä löydetyn sankarivainajan jäänteet siirrettiin 11.10.2016 Viipurista Helsinkiin. Löydöistä 38 oli tehty Karjalan kannakselta ja kuusi Laatokan Karjalasta ja Maaselästä. Pietari-Paavalin kirkossa pidetyssä kotiuttamistilaisuudessa vainajat siunasi matkaan kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen. Tilaisuudessa oli läsnä myös Pääkaupunkiseudun sotaorpojen matkaseurue. Sotaorpojen Sirpaleet-kuoron esiintyminen lisäsi tilaisuuden tunnelmaa ja juhlavuutta.

Kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen siunasi sankarivainajat kotimatkalle. Kuva: Andrei Kolomoiski.

 

Muistosanat tilaisuuden alussa lausui Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen:

 

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän jo monivuotiseksi tavaksi muodostuneeseen muistotilaisuuteen, jossa me kotiutamme kuluneen kesäkauden aikana etsinnöissä löydetyt ja haltuumme saamamme suomalaisten sotilaiden jäänteet.

 

Erityisesti haluan lausua tervetulleiksi Pääkaupunkiseudun sotaorpojen matkaseurueen ja yhdistyksen Sirpaleet- kuoron, joka on lupautunut avustamaan meitä tämän tilaisuuden ohjelmassa. Meille yhdistyksen toimijoille teidän läsnäolonnen on tärkeätä, sillä pelkistetysti voisi sanoa, että ”me teemme työtä puolustushallinnon puolesta kaatuneitten omaisten hyväksi”.

 

Tänään täällä Pietari Paavalin kirkossa edessämme alttaritasanteella on 34 pientä valkoista arkkua muistuttamassa meitä siitä, että työmme jatkuu. Vaikka sotiemme päättymisestä on kulunut jo yli 70 vuotta ja löydettyjen määrä väistämättä vähenee, työtämme tarvitaan edelleen. Sillä on oma tarkoituksensa. Yli kymmenestä tuhannesta kentälle jääneestä ja kadonneesta valtaosa on edelleen tietymättömissä. Toki tiedämme, että toiveet kaikkien löytämisestä ovat hyvin vähäiset.

 

Kaikki viime sotiemme merkittävimmät taistelupaikat ja monet muutkin yksittäiset kohteet ovat sitten etsintöjen alkamisen tulleet vapaaehtoisetsijöillemme tutuiksi. Valtiosopimukseen perustuvin toimivaltuuksin on kuluneiden runsaan kahden vuosikymmenen aikana tuotu Suomeen haudattaviksi lähes 1200 suomalaisen sotilaan jäänteet. Näistä kotiin tuoduista noin 340 on tähän mennessä kyetty luotettavasti tunnistamaan henkilöllisyydeltään.

 

Sotatiensä viimeiselle taipaleelle tänään lähtevistä 44 sankarivainajasta 38 on kaatunut Karjalan kannaksella ja kuusi Laatokan pohjoispuolella talvi- ja jatkosotiemme ankarissa taisteluissa. Kirvesmäen, Krivin, Kuuterselän, Talin, Terenttilän ja Tuuloksen kaltaiset löytöpaikkojen nimet jo sellaisenaan kertovat meille heidän kohtalonhetkistään silloin, kun itsenäisyytemme ja suomalaisen yhteiskuntamuotomme olemassaolo oli vaakalaudalla.

 

Jotain sodan kohtalonomaisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudestakin kertovat nuorimpien tunnistettavissa olevien kaatuneiden iät: 19v, 19v, 20v, 20v, 20v, mutta yhtä lailla myös vanhimpien: 31v, 35v, 38v, 39v.

 

Löytötietojen perusteella voimme odottaa, että mahdollisesti 20 nyt kotiutettavista sankarivainajista voitaisiin henkilöllisyydeltään tunnistaa ja luovuttaa omaisille kotiseurakunnissaan haudattaviksi. Tunnistamattomiksi jäävät saavat viimeisen leposijansa Lappeenrannan sankarihautausmaalta Kaatuneitten muistopäivänä 2017 ja 2019 järjestettävissä sankarihautajaisissa.

 

Eräs toimintamme pahimpia pullonkauloja on tällä hetkellä juuri tunnistamiseen liittyvät dna-analyysit, joiden tuloksia joudutaan odottamaan kohtuuttoman kauan. Me toivomme, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, missä analyysit tehdään, saisi mahdollisimman pian purettua käsittelyä odottavien tapausten jonoa.

 

Jo aiempina vuosina olen tässä samaisessa tilaisuudessa todennut eräänä merkittävänä muutoksena vuosien saatossa olleen venäläisten etsijöiden tekemien suomalaislöytöjen suhteellisen lisääntymisen. Ensimmäisellä kerralla vuonna 1993 kotiutetuista 116 sankarivainajista kaikki, muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta, olivat omien etsijöittemme tulosta.

 

Nyt edessämme olevissa arkuissa lepäävistä jäänteistä kahta lukuun ottamatta kaikki muut ovat venäläisten etsijöiden löytämiä. Samoin oli viime vuonna.

 

Haluankin tässä yhteydessä käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni näitä venäläisiä etsijäystäviämme erinomaisen hyvästä yhteistyöstä. Ilman heidän apuaan saavutetut etsintätulokset omilla niukoilla voimavaroillamme olisivat huomattavasti vähäisemmät.

 

 

Hyvät kuulijat

 

Uskon tulkitsevani meidän kaikkien tunteita, kun totean tuntevamme syvää kiitollisuutta siitä, että kansakuntamme kamppaillessa itsenäisestä olemassaolostaan, meillä on ollut sankarivainajiemme kaltaisiaan miehiä. Miehiä, jotka eivät ylivoimankaan edessä väistyneet vartiopaikaltaan, vaan täyttivät sotilasvalansa sen viimeistä kirjainta myöten. Meidän velvollisuutemme on tehdä jatkuvasti parhaamme niiden sotilaittemme kohtalon selvittämiseksi, joiden osaksi tuli sodan melskeissä jäädä tavoittamattomiin.

 

Meidän tehtävämme on jatkaa sotavuosina henkisesti hyvin tärkeäksi koettua ”kaatuneen kotiin haudattaviksi”- perinnettä. Me teemme sen kunnioittaaksemme veteraanisukupolven uhrauksia ja vaaliaksemme muiden perinnetyön tekijöiden rinnalla meille jätettyä itsenäisen isänmaan arvokasta perintöä.

 

Tässä työssä me emme onnistuisi ilman vapaaehtoisten etsijöittemme ja sotavainajatyön tekijöittemme korvaamatonta työpanosta. Haluan vielä erikseen osoittaa kiitokseni kaikille kenttätyön tekijöillemme.

 

Kiitoksen ansaitsee myös Viipurin evankelis-luterilainen seurakunta ja sen kirkkoherra Vladimir Dorotnij apulaisineen. Se, että me saamme säilyttää löytöjä täällä kirkon tiloissa ja järjestää tämän kotiuttamistilaisuuden on meille ensiarvoisen tärkeätä. Kiitän myös meidän monivuotisia viipurilaisia esiintyjiämme musiikkiohjelmasta.

 

 

 Teitä kaikkia, hyvät läsnäolijat, kiitän sotavainajiemme muistoa kunnioittavasta osallistumisestanne tähän koruttomaan, mutta toivon mukaan mieliin jäävään kotiuttamistilaisuuteen. Sankarivainajiemme muisto on ikuinen.        

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net