Organisaatio

Yhdistyksen hallitus 2015 vasemmalta: Asiamies Markku Kiikka, hallituksen jäsenet Timo Lehtonen, Pekka Pitkänen, Tero Tuomisto, puheenjohtaja Pertti Suominen, varapuheenjohtaja Pentti Lehtimäki, hallituksen jäsenet Jari Kajavirta ja Martti Kuivala. 

Yhdistykseen kuuluu yhteisöjä varsinaisina jäseninä sekä yksityishenkilöitä kannatusjäseninä. Asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa virikkeitä toimintaan ja edistää siihen tarvittavan tuen saamista. Käytännön toiminnasta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja ja asiamies.

Vuodesta 2013 alkaen yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut eversti evp. Pertti Suominen. Yhdistyksen asiamiehenä on metsänhoitaja Markku Kiikka.

Yhteisöjäsenet

 • Kaatuneiden Muistosäätiö
 • Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
 • Karjalan Liitto ry
 • Rintamaveteraaniliitto ry
 • Sotainvalidien Veljesliitto ry
 • Suomen Sotahistoriallinen Seura ry
 • Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Hallitus 2015

 • Eversti evp. Pertti Suominen, puheenjohtaja
 • Kenraaliluutnantti Pentti Lehtimäki (Kaatuneitten Omaisten Liitto ry), varapuheenjohtaja
 • Hallitusneuvos Jari Kajavirta (puolustusministeriö)
 • Eversti evp. Martti Kuivala (Sotainvalidien Veljesliitto ry)
 • Eversti evp. Timo Lehtonen (Suomen Sotaveteraaniliitto ry)
 • Hallitusneuvos Pekka Pitkänen
 • Toiminnanjohtaja Tero Tuomisto (Rintamaveteraaniliitto ry)

Neuvottelukunta 2014-2015

 • Kenttäpiispa emeritus  Hannu Niskanen, puheenjohtaja
 • Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg (Karjalan Liitto ry)
 • Toiminnanjohtaja Jarmo Hietanen (Kaatuneitten Omaisten Liitto ry)
 • Kommodori evp. Seppo Kanerva (Sotainvalidien Veljesliitto ry)
 • Kehittämispäällikkö Mikko Karjalainen (Kansallisarkisto)
 • Hallituksen puheenjohtaja Martti Kuivala (Sotainvalidien Veljesliitto ry)
 • Puheenjohtaja Peter Küttner (Sotavahinkosäätiö, k 22.10.2014)
 • Majuri Sami Mattila (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Dokumenttiohjaaja Reijo Nikkilä
 • Maankäyttöpäällikkö Harri Palo (Kirkkohallitus)
 • Lakimies Jari Rantala (Ortodoksisen kirkon palvelukeskus)
 • Professori Antti Sajantila (Oikeuslääketieteen laitos)
 • Puheenjohtaja Ahti Sirkiä (Kaatuneiden Muistosäätiö)
 • Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi (Suomen Sotahistoriallinen Seura ry)
 • Maisteri Reino Toivio (Rintamaveteraaniliitto ry)
 • Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström (Suomen Sotaveteraaniliitto ry)

 

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net