Hautaus

Sankarihautajaiset Lappeenrannassa 19.5.2013
Kenttäpiispa Pekka Särkiö siunaa tunnistamattomia vainajia

Etsinnöissä löydetyt ja henkilöllisyydeltään tunnistetut sankarivainajat on haudattu pääsääntöisesti kotiseurakuntiensa sankarihautausmaille tai sukuhautoihin. Tuntemattomiksi jääneet vainajat on haudattu Lappeenrannan, Joensuun ja Kajaanin sankarihautausmaihin. Lappeenrantaan on haudattu yhdessätoista eri sankarihautajaistilaisuudessa yhteensä noin 760 tuntematonta, Joensuussa kahdessa tilaisuudessa yhteensä 84 vainajaa ja Kajaanissa kerran 34 vainajaa.

Toistaiseksi viimeiset valtakunnalliset sankarihautajaiset järjestettiin Kaatuneitten muistopäivänä 17.5.2015 Lappeenrannassa. Veljeshautaan siunattiin tuolloin 76 sankarivainajaa. Vuonna 2014 saatettiin 8 eri paikkakunnalle seurakunnissa haudattaviksi kaikkiaan 8 henkilöllisyydeltään tunnistettua sankarivainajaa.

Useissa sotaa käyneissä maissa on hyväksytty sodassa kaatuneiden hautaaminen taistelupaikkojen läheisyyteen, kunnian kentille. Suomessa on kuitenkin johtavana periaatteena ollut, että sankarivainajat pyritään hautaamaan kotikuntiensa multiin. Aina tämä kuitenkaan ei ollut mahdollista, josta syystä sotatoimialueelle jouduttiin perustamaan kenttähautausmaita.

Kenttähautausmaat on perustettu talvisodan taistelumaastoista vuosina 1941-1944 löydetyille tuntemattomille sotilaille. Hautausmaat sijaitsevat nykyisellä Venäjällä Säkkijärvellä, Viipurissa, Summassa, Äyräpäässä, Taipaleenjoella ja Kollaalla. Lisäksi vuoden 1944 perääntymisvaiheessa perustettiin kenttähautausmaa Laatokan itärannalle Tuulokseen.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys huolehtii kenttähautausmaiden ja niille pystytettyjen muistomerkkien hoidosta. Lisäksi yhdistys vastaa entisen Neuvostoliiton alueella olevien sotavankeudessa menehtyneiden suomalaisten sotilaiden kunniaksi pystytettyjen muistomerkkien kunnosta.

Suomalaistoimin toteutettuja sotavankien muistomerkkejä on Tsherepovetsissa, Hatsinassa, Karagandassa (Kazakstan), Orankissa ja Asbestissa. Yksityiskohtaisempaa tietoa on Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen oppaassa "Rajantakaiset kenttä- ja sankarihautausmaat" sekä kirjassa "Sotavainajiamme rajan takaa" (Gummerus 2004).

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net